Visie

Met meer dan negentig jaar onderwijservaring weet de RSG Ter Apel wat zij op onderwijsgebied wil en kan bieden! De school is uitgegroeid tot een regionale scholengemeenschap waar kennisverwerving, veiligheid, aantrekkelijk onderwijs en een professionele cultuur, kernwaarden zijn.

We vinden het belangrijk dat zowel leerlingen als medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen en succes kunnen ervaren in een veilige en ontspannen omgeving. Met een verscheidenheid aan talenten en achtergronden vinden we respect, een positieve benadering en verdraagzaamheid, onmisbare elementen.

Door het bieden van duidelijke structuur en het maken van heldere afspraken over het gewenste gedrag en het expliciet uitspreken van wat wij van leerlingen/ouders verwachten en zij van ons kunnen verwachten, creëren we een veilige en prettige leeromgeving.

Onze leerlingen worden niet alleen goed voorbereid op het examen en het vervolgonderwijs, maar ook op hun toekomstige rol in de maatschappij. Kennis komt in vele soorten en maten. Leren uit boeken is belangrijk, maar niet zaligmakend. Leren gebeurt overal en altijd, zowel binnen als buiten de school. Leren doen we van en met elkaar. Wij besteden daarom veel aandacht aan de benodigde vaardigheden en attitudes. Leerlingen worden uitgedaagd actief verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces.

Ontwikkelen doen we allemaal op onze eigen wijze. De ene leerling heeft wat extra begeleiding of ondersteuning nodig, terwijl de andere leerling juist zoekt naar extra uitdaging. Door het aanbrengen van variatie in de leerstof en rekening te houden met het niveau en de leerstijl, spelen we in op deze verschillen en scheppen we maximale ontplooiingsmogelijkheden voor onze leerlingen. Aandacht voor de doorlopende leerlijn is vanzelfsprekend. De aantrekkelijkheid van ons onderwijs wordt bevorderd door gebruik te maken van moderne leermiddelen.

Onze medewerkers zijn betrokken bij de school en de leerlingen en zijn loyaal aan het afgesproken schoolbeleid. We denken in oplossingen en hechten grote waarde aan ieders ontwikkeling. Voortdurende en adequate scholing houdt de vakinhoudelijke, pedagogische en didactische kennis en kunde van al onze medewerkers op niveau. Naast een integrale samenwerking in en tussen teams, secties en andere verbanden, is ook de onmisbare samenwerking met ouders/verzorgers en mensen van buiten de school een vanzelfsprekendheid.

Onderwijs

RSG Ter Apel

Oude Weg 41
9561 LB Ter Apel
Tel. : 0599-581226
Email : info@rsgterapel.nl
IBAN : NL51 ABNA 0486 9671 90

© RSG Ter Apel 2017 - Alle rechten voorbehouden.

Disclaimer - Sitemap - Colofon - Contact