Ouderklankbordgroep RSG Ter Apel

De RSG heeft een Ouderklankbordgroep in het leven geroepen voor ouders van dyslectische leerlingen. Daarin kunnen ouders van dyslectische leerlingen worden geïnformeerd over het dyslexiebeleid van de RSG of de veranderingen die van kracht worden. Ook kunnen ouders worden gewezen op de nieuwe zienswijze die met dyslexie te maken hebben of bijvoorbeeld nieuwe ICT-mogelijkheden voor de leerlingen. Samen met de dyslexiecoördinator, de portefeuillehouder van de zorg en een aantal ouders wordt jaarlijks een bijeenkomst georganiseerd waarin o.a. gesproken wordt over problemen die ouders en leerlingen ervaren in de uitvoering van het dyslexiebeleid van de RSG.
Tenminste één keer per jaar wordt er een contactavond georganiseerd. Met de verkregen informatie kan de dyslexiecoördinator acties uitzetten om het beleidsplan beter te laten werken.

De klankbordgroep heeft een eigen mailadres: klankborddyslexie@rsgterapel.nl

De klankbordgroep bestaat uit:

Zorgcoördinator RSG:
De heer H. Tieben:  h.tieben@rsgterapel.nl

Ouders:
Sandra Holscher
Liesbeth Koning
Ellen Schuur
Marianne Heller / beheerder mailadres:   klankborddyslexie@rsgterapel.nl

Voor het dyslexiebeleid verwijzen wij u naar de download die u onderaan deze pagina kunt vinden.  Hier kunt u het hele beleid nalezen.

www.dedicon.nl (digitale boeken bestellen)

www.lexima.nl (hulpmiddelen bestellen o.a. Kurzweil)

www.superboek.nl (gratis gesproken boeken)

Downloads

Onderwijs

RSG Ter Apel

Oude Weg 41
9561 LB Ter Apel
Tel. : 0599-581226
Email : info@rsgterapel.nl
IBAN : NL51 ABNA 0486 9671 90

© RSG Ter Apel 2017 - Alle rechten voorbehouden.

Disclaimer - Sitemap - Colofon - Contact