Ouderraad

De Ouderraad (OR) is, net als de Leerlingenraad en de Medezeggenschapsraad, een inspraakorgaan binnen de RSG Ter Apel.

De OR bestaat momenteel uit 10 ouders en 1 lid van de schoolleiding met een adviserende stem. In de OR krijgen deze ouders de kans om te overleggen met elkaar, de schoolleiding, het personeel en probeert met name de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen door o.a. betrokken te zijn bij diverse schoolactiviteiten, mee te denken over het beleid en schoolse zaken van de RSG en óók te fungeren als aanspreekpunt voor alle ouders.

De OR werkt continu aan een up-to-date activiteitenplan. Voor de leerlingen, schoolleiding, personeel én alle ouders maken we inzichtelijk waarbij we betrokken kunnen zijn en ons daadwerkelijk kunnen inzetten. Wij informeren u hierover via de RSG-website en het RSG-Nieuws.

We hopen middels het activiteitenplan de samenwerking tussen school en ouders te verankeren en daarmee bij te dragen aan een waardevolle en prettige schoolperiode voor de leerlingen.

Heeft u vragen of opmerkingen voor de OR, neemt u dan gerust contact met ons op (ouderraad@rsgterapel.nl) 
Leden OR.Leden:

Voorzitter:
De heer Harry de Roo
Sellingen

Mevrouw Regina Ananias
Nieuw Weerdinge

Mevrouw Anja Emming
Emmer Compascuum

Mevrouw Angelique van der Heide, tevens MR-lid
Musselkanaal

Mevrouw Marianne Heller
Musselkanaal

Mevrouw Sandra Hölscher
Emmercompascuum

Mevrouw Gini Karel
Nieuw Weerdinge

Mevrouw Rian Kuiper, tevens MR- lid
Musselkanaal

De heer Marco Visscher, tevens MR-lid
Ter Apel

Mevrouw Margriet de Vries
Emmer Compascuum

Leden met adviserende stem:
De heer Daniël Venema, lid van de schoolleiding
Onderwijs

RSG Ter Apel

Oude Weg 41
9561 LB Ter Apel
Tel. : 0599-581226
Email : info@rsgterapel.nl
IBAN : NL51 ABNA 0486 9671 90

© RSG Ter Apel 2017 - Alle rechten voorbehouden.

Disclaimer - Sitemap - Colofon - Contact