De gezonde school

Visie:
Een Gezonde School voor een Gezonde Toekomst!
De RSG Ter Apel stelt zich ten doel bij te dragen aan een gezonde levensstijl voor haar leerlingen en medewerkers.

Beleid:

 • De schoolkantine hanteert de richtlijnen van het voedingscentrum.
 • De schoolkantine biedt per productgroep minimaal 1 betere keuze aan.
 • De schoolkantine legt de betere keuzes op opvallende plaatsen.
 • Het voedingsbeleid wordt kenbaar gemaakt op de website.

Educatie:   
Structureel wordt er elk schooljaar schoolbreed aandacht besteed aan gezonde voeding en gezond gewicht middels een projectweek, lespakketten, brochures voedingscentrum en gastlessen. Vier maal per schooljaar wordt digitaal een Nieuwsbrief Gezonde School gestuurd aan leerlingen, ouders en medewerkers. De nieuwsbrieven staan eveneens op de website van de school.

Omgeving:
 • De schoolkantine voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum. Structureel is er een contactmoment met het voedingscentrum.
 • In de school bevinden zich geen automaten en geen frituur.
 • Verkoop in de schoolkantine geschiedt alleen in de pauzes.
 • In de schoolkantine bevindt zich een hygiënisch watertappunt. Alle leerlingen en medewerkers hebben gedurende de dag vrije toegang.
 • Er geldt op de school een verbod op het nuttigen van energiedrank en vette snacks.
 • De kantinemedewerkers zijn HCCP geschoold.

Signalering:
 • Er is aandacht voor gezondheid en gewicht in de lessen lichamelijke opvoeding, biologie, verzorging en Leergebied Mens en Natuur.
 • Tijdens de projectweek wordt inzicht verkregen in de voedingsgewoonten en het gewicht van de leerlingen middels de fittest van het Huis van de Sport.
 • Elk schooljaar wordt de GGD-check voor de tweede- en vierdeklassers uitgevoerd.
 • Het zorgteam op de RSG Ter Apel, waarin docenten, leerlingcoördinator, leerlingbegeleiders, zorg coördinator, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werkster en een vertrouwenspersoon deelnemen, signaleert problemen in voeding en gewicht en verwijst (na overleg met ouders) door naar deskundigen. Eveneens is er een nauwe samenwerking met de schoolarts.

Downloads

Onderwijs

RSG Ter Apel

Oude Weg 41
9561 LB Ter Apel
Tel. : 0599-581226
Email : info@rsgterapel.nl
IBAN : NL51 ABNA 0486 9671 90

© RSG Ter Apel 2017 - Alle rechten voorbehouden.

Disclaimer - Sitemap - Colofon - Contact